Energieprestatiecertificaten

Zuinig omspringen met energie kan, met de huidige hoge energieprijzen, heel wat euro's besparen. Bovendien is efficiƫnt en rationeel energiegebruik een noodzakelijke stap in de strijd tegen de klimaatverandering en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

De Richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002, betreffende de energieprestaties van gebouwen, legt op dat een energieprestatiecertificaat moet worden opgemaakt voor:

Verplichte wetgeving EPB en EPC

Niet verplichte wetgeving EAP

Het energieprestatiecertificaat legt geen eisen op aan het gebouw maar informeert de eigenaars en de gebruiker door middel van een kengetal over de energetische kwaliteit van het gebouw. Daarnaast bevat het energieprestatiecertificaat ook een opsomming van de energiebesparende maatregelen.

De omzetting van de Europese richtlijn naar Vlaamse regelgeving is een gegeven. In Vlaanderen werd geopteerd om de invoering van de energieprestatiecertificaten gefaseerd te laten verlopen. De wetgeving rond het energieprestatiecertificaat voor nieuwbouw en het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen werd reeds goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

De wetgeving rond het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van woningen en niet-residentiƫle gebouwen is in voorbereiding.

Voorbeeld energieprestatiecertificaat