EAP - Energie Advies Procedure

Bij de uitvoering van een energieaudit op een bestaand gebouw wordt er een praktisch bruikbaar advies geformuleerd, rekening houdend met: de opgemeten isolerende waarde van het gebouw (muren, vloeren, ramen, dak); het energetische rendement van de bestaande verwarmingsinstallatie.

Aanpak?

De woning wordt bezocht en opgemeten. Deze gegevens worden in standaard EAP-software ingevoerd. Met de resultaten wordt gezocht naar een reëel advies, welke besparing heeft zin, welke isolatiedikte is optimaal zodat duidelijk wordt op welke vlakken er efficiënt kan worden bespaard.

EPC - Energie Prestatie Certificaat

EPC-certificaat is verplicht op woningen ouder dan 5 jaar. De woning wordt eveneens bezocht en opgemeten. De gegevens worden in een EPC-Softwarepakket ingevoerd.De score duidt de energetische kwaliteit van het gebouw aan.

Het energieprestatiecertificaat bevat ook een reeks energiebesparende aanbevelingen. Deze aanbevelingen geven nuttige informatie over hoe energie kan bespaard worden op een kosteneffectieve manier.

Het EPC is verplicht bij verkoop en verhuur van woongebouwen.

Energie Advies Procedure