Energieprestatiecertificaten voor verkoop en verhuur van bestaande woongebouwen

In uitvoering van de omzetting van de Europese Richtlijn betreffende energieprestaties van gebouwen is het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van woongebouwen verplicht. Bij de verkoop van woongebouwen is het energieprestatiecertificaat verplicht vanaf 1 November 2008.

Voor woningen die worden verhuurd, treedt de verplichting in vanaf 1 januari 2009. Het energieprestatiecertificaat legt geen eisen op, maar informeert de potentiële of toekomstige kopers of huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw door aan het gebouw een energetische score (kengetal) toe te kennen.

De score die de energetische kwaliteit van het gebouw weergeeft, wordt berekend op basis van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen en de isolatiewaarden van muren en dak, ramen en deuren, en op basis van de installaties voor verwarming en warm water. Bij de berekening worden enkel de gebouweigenschappen en geen verbruikersgedrag in rekening gebracht.

Door de energieprestatiecertificaten te vergelijken kan men het (berekend) energieverbruik van verschillende gebouwen met elkaar vergelijken en krijgt men een indicatie van te verwachten energiekosten.

Naast een score die de energetische kwaliteit van het gebouw weergeeft, bevat het energieprestatiecertificaat ook een reeks energiebesparende aanbevelingen. Deze aanbevelingen geven nuttige informatie over hoe energie kan bespaard worden op een kosteneffectieve manier.

Zuinig omspringen met energie spaart het milieu én bespaart op onze energiefactuur. Onder meer door een goede isolatie, een energiezuinige verwarmingsinstallatie en het vervangen van enkel glas van ramen door isolerende beglazing kunnen in Vlaamse woningen vaak nog aanzienlijke energiebesparingen gerealiseerd worden. Bepaalde energiezuinige investeringen komen bovendien in aanmerking voor een subsidie of premie.

Welke woningen vallen onder het toepassingsgebied?

De nieuwe wetgeving zal van toepassing zijn bij de verkoop en verhuur van woongebouwen zoals huizen, appartementen, studio’s …. Het energieprestatiecertificaat moet worden opgemaakt voor elke wooneenheid, dus per appartement, per studio. Voor studentenhomes die bestaan uit studentenkamers zonder badkamer en keuken, moet een energieprestatiecertificaat opgemaakt worden voor het gebouw in zijn geheel aangezien een studentenkamer zonder badkamer en keuken niet gezien wordt als een aparte wooneenheid. Ook voor vakantiehuizen moet een energieprestatiecertificaat worden opgemaakt aangezien de verplichting van toepassing is op alle types van verhuurcontracten ongeacht de looptijd van het verhuurcontract. Aangezien het energieprestatiecertificaat geldig is voor tien jaar betreft het wel een quasi eenmalige kost: men kan hetzelfde certificaat bij volgende verhuren hergebruiken.

Wat moet een eigenaar doen die zijn woning wil verkopen of verhuren?

De eigenaar van een woongebouw die zijn gebouw wil verkopen of verhuren zal de nodige acties moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat een energieprestatiecertificaat beschikbaar is. Het energieprestatiecertificaat moet door de eigenaar-verkoper of eigenaar-verhuurder worden voorgelegd aan de (potentiële) kopers of huurders. Bij verkoop van een woongebouw moet het energieprestatiecertificaat worden overgedragen aan de koper. In de notariële akte zullen een aantal gegevens van het energieprestatiecertificaat worden opgenomen. Bij het sluiten van een huurovereenkomst ontvangt de huurder een kopie van het energieprestatiecertificaat. Ook hier moet de eigenaar-verhuurder een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen aan de kandidaat-huurders.

Hoelang is het energieprestatiecertificaat geldig?

Het energieprestatiecertificaat is tien jaar geldig. Als het gebouw opnieuw verhuurd of verkocht wordt en het energieprestatiecertificaat is nog geldig, dan hoeft geen nieuw energieprestatiecertificaat te worden opgemaakt. Dit energieprestatiecertificaat wordt op vraag van potentiële kopers en huurders getoond. Uiteraard moet wel steeds een kopie in geval van verhuur en het originele certificaat in geval van verkoop worden meegegeven aan de nieuwe huurder of koper. Als in de woning intussen maatregelen zijn doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, bijvoorbeeld het vervangen van enkel glas door isolerend glas, kan de eigenaar er baat bij hebben om een nieuw energieprestatiecertificaat te laten opmaken. Het nieuwe energieprestatiecertificaat zal dan een betere score geven. Tevens zal het energieprestatiecertificaat fiscaal aftrekbaar zijn.

te koop uithangbord