Wat is een energieprestatiecertificaat?

Voor verkoop van woongebouwen gaat de verplichting in op 1 November 2008. Vanaf 1 Januari 2009 wordt het energieprestatiecertificaat bij verhuur van woongebouwen ingevoerd.

Het energieprestatiecertificaat informeert de potentiële kopers en huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw. Daarnaast zal het energieprestatiecertificaat informeren over kosteneffectieve maatregelen voor de verbetering van de energieprestatie van het gebouw.

Ook bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen (kantoorgebouwen, winkels, ...) zal een EPC verplicht worden in de loop van 2009. De wetgeving over het EPC bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen is in voorbereiding.

De energiecertificering van gebouwen is het gevolg van de Europese richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002, betreffende de energieprestaties van gebouwen (pdf-document, 130 kB). Deze richtlijn legt op dat zowel voor nieuwbouwwoningen als voor de verkoop en de verhuur van bestaande woningen een energieprestatiecertificaat moet worden opgemaakt. Ook bepaalde publieke gebouwen groter dan 1000m² en vaak door het publiek bezocht, zullen over een energieprestatiecertificaat moeten beschikken en dit uithangen op een voor het publiek zichtbare plaats.

Huis inspectie